Adalet Bakanlığı tarafından hasta hükümlüler için genelge yayınlandı....

Adalet Bakanlığı, “Anayasa’nın 104. maddesi kapsamında cumhurbaşkanınca cezaların hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler”in hükümlülerin talebi olmadan cumhuriyet başsavcılıklarınca resen başlatılabilmesine yönelik genelgesini yayımladı ve bu genelgeye göre arık, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleri hükümlünün talebi olmadan res'en başlatılabilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla başsavcılıklara “Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması Hakkında İşlemler” başlıklı genelge gönderilirken Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrasına göre “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak” görev ve yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu hatırlatılan genelgede, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adli Tıp Kurumuna, sürekli hastalık, engellilik ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirme görevi verildiğine işaret edildi.

Kocaeli’de Çayırova Belediyesi’nin kurban pazarı Türkiye'ye örnek oluyor Kocaeli’de Çayırova Belediyesi’nin kurban pazarı Türkiye'ye örnek oluyor

Genelgede, hükümlülerin bizzat veya kanuni temsilcileriyle bakanlığa veya doğrudan cumhuriyet başsavcılığına talepleri üzerine ya da başsavcılıkça resen başlatılan cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine ilişkin evrakın bakanlıkça Cumhurbaşkanlığı makamına gecikmeksizin eksiksiz sunulabilmesi amacıyla, hükümlünün, durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespiti için tam teşekküllü devlet hastanesi sağlık kuruluna sevk edileceği belirtildi.

Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu alındıktan sonra, daha önce verilen tüm tetkik ve raporlar da talebine eklenerek, hükümlünün durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumundan bilimsel ve teknik görüş istenilecek. Ancak hükümlü, muayenesi istenmedikçe ve muayene için gün alınmadıkça bulunduğu yer ceza infaz kurumundan Adli Tıp Kurumunun bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmeyecek.

Adli Tıp Kurumunun, hükümlüde “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” teşhis etmesi halinde, kurumun bu teşhisiyle birlikte, sağlık kurulu raporu, infaza konu kesinleşme şerhli tüm ilamları ile koşullu salıverilmenin geri alınması, içtima veya içtimanın çözülmesine ilişkin kararların kesinleşme şerhini içeren örnekleri, daha önce yararlandığı aflara ilişkin karar örnekleri, müddetname, infaz edilen ceza müddeti ile koşullu salıverilme tarihine kadar kalan süreyi açıkça belirten tutanak, varsa infaz tehir kararı, adli sicil kaydı gibi evraklar fezleke ekinde derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderileceği belirtilirken, Adli Tıp Kurumunun, hükümlüde “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” hallerinin bulunmadığına dair teşhisi durumunda ise sadece kurumun bu teşhisini içeren görüşü ile sağlık kurulu raporunun onaylı örneği müdürlüğe iletileceği belirtildi.

Bu arada hükümlünün veya kanuni temsilcisinin talebinden vazgeçmesi ya da cumhuriyet başsavcılığı tarafından resen başlatılan işlemleri reddetmesi halinde, cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerinin sürdürülebileceği hususu değerlendirilecek.

Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine başlanamayacağından, bu şekildeki talep tahliye istemi mahiyetinde kabul edilerek, gereği mahallinde takdir edilecek. (AA)