Doğalgaz ve ısınma gideri desteğinin ayrıntıları belli olurken Çalışana Doğalgaz Desteği Şartları Neler? İşverene Maliyeti Nedir? Zorunlu mu? Bin Lira Destek Almayanlar Ne Yapabilir? soruları da aranmaya başlandı.

Seçime kadar maaşlara 1.000'er TL'lik doğalgaz desteğinin bitiş tarihi belli olmasada içeriği ve kuralları belli oldu ve doğalgaz ve ısınma gideri desteğinin ayrıntıları netleşti.

9 Kasım'da yürürlüğe giren ve çalışanların maaşlara biner liralık verilecek desteğin düzenlemesinin ayrıntıları açıklanırken işverenlerin çalışanlara yapacakları yardımın rakamı da netleşti.

Gerçekleşen düzenlemeye göre Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor ve toplamda oluşan 633 TL'lik bu rakam çalışanın maaşına eklenecekken ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için de artık vergi ve SGK primi ödemeyecek,

Dolayısı ile işverenin bu parayı, 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına eklemesi bekleniyor.

Çalışana doğalgaz desteği nedir? Çalışan maaşlarına Bin TL doğalgaz desteğinin ayrıntıları belli oldu - Kamudanhaber İnternet Sitesi

Sonuç itibari ile taahhüt edildiği üzere 7420 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK Priminden istisna edildi ve işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik ediliyor oldu.

DOĞALGAZ DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR? İşverene Maliyeti Nedir? Zorunlu mu? Bin Lira Destek Almayanlar Ne Yapabilir?

2022 doğalgaz desteği ne kadar, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerde, çalışanlardan herhangi bir şart aranmaksızın aylık verilecek toplam 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler işveren için istisna kapsamına giriyor

Yani işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

Bu ödemelerin ise istisnadan faydalanabilmek için, mutlaka çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor.

Yani çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün değil.

Sakaryalı Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı Sakaryalı Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Mevcut istisna ise süresiz değil ve sadece 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli.

Doğalgaz Yakıt Desteğinin İşverene Maliyeti Nedir? Zorunlu mu? Bin Lira Destek Almayanlar Ne Yapabilir?

Elektrik yardımı, doğalgaz desteği ve Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yapılacak? - Ekonomi Haberleri

İşverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecekleri için aslında bir maliyetleri yok ve hatta kazançları var.

Şöyle ki; çalışan sayısına göre yararlanılan vergi ve prim istisnası tutarı da artmış olacağı için bu aslında ödemeleri yapan işverenler için önemli bir kazanç.

Yeniçağ'da yer alan haber detaylarına göre bu istisna olmasaydı, bir asgari ücretlide işverenler net 1.000 TL.ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi fazladan ödeyeceklerdi ki istisna nedeniyle bir asgari ücretlide toplam kazançları şimdi 633 TL oluyor.

Bu arada bu düzenleme ile çalışanların ücretleri, söz konusu istisna nedeniyle en az 1.000 TL artacak olduğu gibi ayrıca, personele nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisinden istisna edildi.