Bizimle iletişime geç
Haber.TC

Haber.TC

MSB (Milli Savunma Bakanlığı) işçi alımı kura sonuçları 2020 NE ZAMAN açıklanacak

Eğitim

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:11:20

Son Güncelleme: 27/07/2020 14:36:26

MSB (Milli Savunma Bakanlığı) işçi alımı kura sonuçları 2020 NE ZAMAN açıklanacak

MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB 1072 işçi alımı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 1072 işçi alınacağı açıklanmıştı. Bugün son dakika gelişmelerine göre MSB 2020 işçi alımı kura sonuçları sorgulama sayfası aktif oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da MSB bünyesinde çeşitli bölümlere 1072 sürekli işçi alımı yapılacaktı. İŞKUR tarafından binlerce kişi yapılacak olan MSB işçi alımı kura sonuçlarını sorguluyor.

MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB 1072 işçi alımı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 1072 işçi alınacağı açıklanmıştı. Bugün son dakika gelişmelerine göre MSB 2020 işçi alımı kura sonuçları sorgulama sayfası aktif oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da MSB bünyesinde çeşitli bölümlere 1072 sürekli işçi alımı yapılacaktı. İŞKUR tarafından binlerce kişi yapılacak olan MSB işçi alımı kura sonuçlarını sorguluyor.

Milli Savunma Bakanlığı çeşitli bölümlere 1072 sürekli işçi alacak. Başvurular geçen hafta tamamlandı, sıra kura çekimine geldi. Başvuru gerçekleştiren binlerce kişi MSB işçi alımı kura sonuçlarıni bekliyor. MSB işçi kura sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor. İşte MSB işçi alımı kura sonuçları detayları

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılıyor. Kura sonuçları resmi siteden yayınlanacak.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREVLERİ

Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

Millî Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, askeri okullardaki (harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları) eğitim, mali ve bütçe hizmetlerini yürütmek.
Silahlı Kuvvetlerin Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre:
Barışta ve savaşta personel temini ile asker alma hizmetlerini yürütmek.
Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini yürütmek.
Askeri fabrikalar ve tersaneler dahil harp sanayii hizmetlerini yürütmek.
Sağlık ve veteriner hizmetlerini yürütmek.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik faaliyetlerini yürütmek.
24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında faaliyetlerini yürütmek.
İnşaat, emlak, iskan ve enfrastrüktür hizmetlerini yürütmek.
Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerini yürütmek.
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütmek.

MUVAFFAZ ASTSUBAY ALIMI DA YAPILACAK

GENEL BİLGİ

Sayfanın ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri (yer sınıflarına) ve Özel Kuvvetler Komutanlığına muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu sayfadaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve sayfanın müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır. Özel Kuvvetler Komutanlığında kontenjana giren adaylar yürürlükteki mevzuat esaslarına göre eğitime planlanırlar.

ÖZLÜK HAKLARI

Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.

Atama ve Yer Değiştirme:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sağlık:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

İzin İşlemleri:
Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Konuttan Faydalanma:
Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

MALÎ HAKLARI
926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.
Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan personel için ilave mali haklar bulunmaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK’dan istifa etmiş sayılır.

2. 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 43’üncü maddesine göre; “Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır.” Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun 20’nci maddesine göre; siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları talep edilecek,

3. MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8’inci Bölüm 11’inci madde (ğ) bendinde; “TSK bünyesindeki personelden (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş sivil memur ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır.” düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

 

Devamını Oku
Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı