Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi, Muğla Valisi hakkında suç duyurusunda bulundu ama sonrası "güler misin? ağlar mısın?" yorumları ile gündem oldu.

Sakaryalı Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı Sakaryalı Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi, Akyaka’ya yapılması planlanan çevre yolu projesine ilişkin 5 Nisan'da Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Orman Bölge Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu ve sonrası gündem oldu.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Vali Orhan Tavlı, kendisi hakkındaki suç duyurusunu inceledi ve soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

ANKA'nın aktardığı bilgilere göre, MUÇEP üyelerinin suç duyurusu ile ilgili olarak, MUÇEP Gökova Meclisi Eş Sözcüsü Serdar Denktaş, gelen cevaplarda sadece Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan iki kişi hakkında inceleme yapıldığını, Vali Orhan Tavlı ile ilgili herhangi bir inceleme yapılmadığının belirtildiğini aktardı.

Vali Orhan Tavlı’nın kendisi hakkındaki suç duyurusunu da kendi kendine incelediğini ve bunun da usule aykırı olduğunu hatırlatan Denktaş, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da "hakkında suç duyurusunda bulunulan memurlarla ilgili incelemenin ancak üstleri tarafından yapılabileceğinin" açıkça belirtildiğinin de altını çizdi.

MUÇEP, Akyaka’da planlanan bir çevre yolunun yapılacağı alanın Kesin Korunacak Hassas Alan statüsünde olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunmuştu ki Denktaş yaşanılan bu durumun ardından, “Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki suç duyurusunu yine kendisi incelemiştir. Usule açıkça aykırı olan bu uygulamaya karşı İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazlarımızı göndermeye başladık" diyerek bilgi verdi.

Şikayete, şikayetin değerlendirilmesine ilişkin konuşan Denktaş, yaşanılan süreci şu ifadeleri kullanarak açıkladı;

"Nihayet suç duyurumuz ile ilgili olarak tebligatlar yapılmaya başlandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından imzalanarak gönderilen tebligatlarda yalnızca Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan iki kişi hakkında inceleme yapıldığı ve soruşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtiliyor. Karar metninden anlaşıldığı üzere, Muğla Valisi ile ilgili herhangi bir inceleme yapılmamış. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da hakkında suç duyurusunda bulunulan memurlarla ilgili incelemenin ancak üstleri tarafından yapılabileceği açıkça belirtilmesine karşın Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki suç duyurusunu yine kendisi incelemiştir. Usule açıkça aykırı olan bu uygulamaya karşı itiraz hakkımızı kullanarak İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazlarımızı göndermeye başladık.”

"Ön inceleme kararında isnat edilen suçlara ilişkin doyurucu yanıt verilmediği gibi aslında suçun itirafı anlamına gelen başka bir bilgi de yer alıyor. Verilen bilgiye göre orman yangınlarına karşı önlem adı altında ağaçlar kesilerek orman yolunun genişletildiği, sonra da bir protokolle Akyaka-Ören arasında bir otoyol inşa etmek üzere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ula Belediye Başkanlığı’na devredildiği belirtiliyor. Hiçbir yasal dayanağı olmayan bu protokol ile işlenen suça Ula Belediye Başkanlığı’nın da dahil olduğu anlaşıldığı için Ula Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulunduk. MUÇEP Gökova Meclisi olarak konunun takipçisi olacağız ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni, ormanlarımızı tahrip etmeye yönelik bu tür yasadışı girişimlere izin vermeyeceğiz."