Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal'i her geçen gün çok daha fazla sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz...

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir"  diyen Atamızı bize olan o ezberlenesi sözleri ile anıyoruz.

Saat 9'u 5 geçe durdu hayat... - YouTube | Youtube, Hayat, Gece

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır.
Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin.
Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı!
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

FIFA Kararını Verdi! Galatasaray'a Transfer Yasağı Geldi! Borç Ödemesi Yapıldı mı? Transfer Yasağı Ne Zaman Kalkacak? FIFA Kararını Verdi! Galatasaray'a Transfer Yasağı Geldi! Borç Ödemesi Yapıldı mı? Transfer Yasağı Ne Zaman Kalkacak?

Mustafa Kemal Atatürk

10 Kasım saat 9'u 5 geçe şiiri tam hali: İşte resimli saat 9'u beş geçe Atam Dolmabahçe'de şiiri -