Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 'Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği' kapsamı ile tüm dikkatleri üzerine çekti...

Türkiye'de iş yerlerinde müzik yayını yapılması ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenlemeye gidilirken; buna göre, "açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatlerinde müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen sınır değerler sağlanacak şekilde, peş peşe en fazla 5 gün düzenlenebilecek." denildi. 

Güneş Fırtınaları Ve Dünyaya Etkisi Güneş Fırtınaları Ve Dünyaya Etkisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği' kapsamında, çevresel gürültünün kontrolüne ilişkin uygulamalar belirlendi ancak alınan önlemler yeni saat sınırlaması ve gün sınırlaması getirince yine tartışma konusu oldu.

Cumhuriyet'te yer alan haberde mevzu uygulamaya göre müzik yayını yapan iş yerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenleme yapılarak 'Müzik Yayın İzin Belgesi'ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar hazırlanırken, müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçları için varsa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, varsa turizm işletme belgesi, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü veya vekaletname ile akustik rapor gibi bilgiler ve müzik yayın izni başvuru dilekçesi İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği duyuruldu.

Ayrıca bununla birlikte 'Çevresel Gürültü Mevzuatı' hükümlerine uyulacağı ve gerekmesi halinde ilave gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağı konusunda hazırlanan taahhütnamenin de İl Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekiyor.

İZİN VERECEK OLAN İL MÜDÜRLÜKLERİ

Yaşam tarzına müdahale eden konser yasakları araştırılsın - Gözlem Gazetesi

Bakanlıktan yeterlik belgesi almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshasının denetimlerde ibraz edilmek üzere iş yerlerinde ve deniz araçlarında muhafaza edilmesi ve bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenmesi şartı getirildi.

Ayrıca sunulan bilgi ve belgeler, gerektiğinde sahada inceleme ve değerlendirme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğü tarafından değerlendirileceği aktarıldı.

Yani; müzik yayınlarının izni konusunda; raporun uygun bulunması halinde, başvuru sahibine uygunluğun bildirilmesi, 'Müzik Yayın İzin Belgesi' ücretinin döner sermaye hesabına yatırılması ve İl Müdürlüğü tarafından 'Müzik Yayın İzin Belgesi'nin verilmesi gerekiyor.

Uygun bulunmaması halinde ise başvuru dosyasının gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade edilmesi ve gerekçede belirtilen uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar başvuru yapılabileceği belirtiliyorken ayıca 'Müzik Yayın İzin Belgesi'nin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlendi.

VE AÇIK HAVA KONSER VE FESTİVALLERİ

Müzik meslek birliklerinden festival ve konser yasaklarına karşı ortak bildiri

Müzik yayını yapan iş yerlerinden kaynaklanan ve hava yoluyla yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik duvarlar aracılığıyla kullanımlara iletilen gürültü düzeyi ile ilgili olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının nasıl uygulanacağı belirlendi.

Açık havada, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde, en fazla peş peşe 5 gün düzenlenebilecek. Bu sürelerin aşılması durumunda müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen hükümlere tabi olunacak.

Bu tür etkinlikler için yıllık azami etkinlik sayısı ile bu etkinliklere izin verilen alanlar için stratejik gürültü haritalarının dikkate alınarak, İl Mahalli Çevre Kurulu'nda şikayete konu olmayacak şekilde belirlenmesi konularına ilişkin idari ve teknik hususlar da belirlendi.