Dünya genelinde ülkeler hem enerjide dışa bağımlılığı azaltmak hem enerji arz güvenliğini sağlamada hem de iklim değişikliği ile mücadele etmek açısından yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş durumda.

Bu kapsamda Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) hazırlayıp yayımladığı raporda istihdam oranı arttı. İşte detaylar…
Yenilenebilir aynı zamanda temiz enerji kaynağı olan yenilenebilir enerji kaynakları son zamanlarda en çok kullanılan enerji kaynakları arasında yer aldı. Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile istihdam oranlarında ciddi artışlar yaşandı. IRENA’ nın hazırlamış olduğu rapora göre istihdam oranında rekor kırıldı. 

Temiz Enerjide İstihdam Rekoru!

Avrupa Birliği kurulduğu ilk yıllarda kömür arzı bol olduğundan enerji ihtiyacını karşılayabiliyordu. 1960’ lı yıllarda petrol piyasaya girdi. O dönem petrol ucuz ve arz güvenliği vardı dolayısı ile alternatif enerji kaynaklarına yönelmemişlerdi. Ancak 1970’ li yıllarda yaşanan Kippur savaşı ve petrol krizleri ile AB alternatif enerji kaynaklarına yöneldi. Bu kapsamda AB, bilhassa yenilenebilir enerji kaynaklarının teknolojik boyutunu ele alarak ileri düzeyde gelişim sağladı. Hatta AB üyesi ülkelerin temel kurucularından olan Almanya güneş enerjisinde küresel güçler arasında yer aldı. 

Tarihsel süreç göz önünde bulundurulduğu zaman yenilenebilir enerji kaynakları zaman içerisinde etkin kullanılmaya başlanıp yaygınlaşmıştır. Ancak şunu da vurgulamakta fayda var ki yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın bir şekilde kullanılması için ülkeler ciddi desteklerde bulundu. Bu şekilde yaygın ve etkili kullanılmaya başlandı. 

Küresel güçler göz önünde bulundurulduğunda ülkeler kendi çıkarlarını sağlayabilmeleri için enerjide dışa bağımlılığı azaltmak zorunda. Bilhassa ekonomik gelişmelerin sağlanması ve teknolojideki gelişimin sağlanması açısından enerji oldukça özel bir konumda yer almaktadır. Dolayısı ile enerjinin dışardan tedarik edilmesi yerine ülkelerin kendisinin üretmesi ekonomik açıdan büyük bir fayda sağlayacaktır.

Yenilenebilir Enerjide İstihdam 12,7 Milyon Oldu! 

Yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapıldı. Burada şu sonuca ulaşabiliriz: Ülkeler hem enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için hem iklim değişikliği ile mücadele etmek için hem de enerjinin sürdürülebilirliği açısından enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarının uluslararası etkilerini tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. 

Her yıl düzenli olarak IRENA raporları yayınlanmaktadır. Uluslararası boyutun ele alındığı raporlarda yenilenebilir enerjinin her boyutu sayılar ile ifade ediliyor. İstatistikler incelendiğinde son 10 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı oldukça artmış. Raporda ülkelerin yenilenebilir enerji kaynakları tek tek ve genel olarak ele alınarak sayısal veriler şeklinde yer alıyor. 

Ve Neticede Akaryakıt İstasyonlarında Tuvaletler Bile Ücretli Oldu! Peki Neden? Ve Neticede Akaryakıt İstasyonlarında Tuvaletler Bile Ücretli Oldu! Peki Neden?

IRENA’ nın hazırladığı ve yayınladığı “Yenilenebilir Enerji ve İstihdam 2022” raporu kapsamında dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynakları 2021 yılına göre 257 GB’ lık bir artış ile 3 bin 68 GB olarak belirtildi. Öte taraftan rapordaki verilere baktığımız zaman 2021 yılına göre temiz enerji alanındaki istihdam oranında da %6 oranında bir artış yaşandı. Bu kapsamda raporda 2022 yılında istihdam oranları 12 milyon 700 bin kişiye çıktığı belirtildi. 

İstihdam rakamlarındaki bu artışın temel sebeplerine baktığımız zaman yaşanan teknolojik gelişmeleri yakalamak, sanayide yaşanan yapılanma, ülkelerin sıfır karbon emisyonu, artan rekabet ve talep ve son olarak üretim sürecindeki değişimlerin bulunduğu ifade edilebilir. Raporda istihdam sayıları yenilenebilir enerji kaynaklarına göre de sınıflandırıldı. Bu doğrultuda raporda güneş enerjisinde çalışan kişilerin sayısı 4. 291. 000, rüzgarda 1.371.00, hidroelektrikte 2. 370.000 ve biyoyakıtta 2. 421.000 kişi olarak yayınlandı. 

IRENA’ nın yayınladığı raporda vurgulanan bir diğer önemli konu da yenilenebilir enerji kaynaklarında istihdam artışının devam edeceği ve 2030 yılında 38,2 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.