Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye’deki çocuk profilini belirlemek adına yeni bir çocuk araştırması projesinin ilk adımlarını attı.

Araştırma Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu eşliğinde yürütülecek. İlk kez yapılacak olan “Türkiye Çocuk Araştırması” için pilot iller olarak İstanbul ve Şanlıurfa illeri seçildi. 30 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında yürütülecek olan araştırma, önceden belirlenmiş hanelere yapılan ziyaretler 
çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Araştırma projesi kapsamında yer alacak olan anketörlere Marmara Üniversitesi tarafından eğitimler verildi. Haneleri ziyaret sırasında belirlenmiş sorular sorularak cevaplar kayıt altına alınacak.

Teoman Topçu Kimdir? "Sormayalım mı? Siz devlet babasınız" Videosu Gündem Oldu! Teoman Topçu Kimdir? "Sormayalım mı? Siz devlet babasınız" Videosu Gündem Oldu!

Araştırmanın amacı Türkiye’de bulunan 0-18 yaş arasındaki çocukların birçok kategorideki profillerini ortaya koymak. Araştırma konularını sağlık, eğitim, konut ve çevre gibi konular kapsıyor. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında Türkiye’deki çocuklara verilecek hizmet ve politikalarda kullanılması amaçlanıyor.

Şimdilik sadece Şanlıurfa ve İstanbul’da yürütülecek olan çalışma, ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin birçok ilini kapsayacak. 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen Türkiye Çocuk Araştırması projesinin kapsamı ihtiyaca yönelik genişletilecek.

Türkiye Çocuk Araştırması Projesinin Amacı Nedir?

0-18 yaş aralığında bulunan çocukların gereksinimlerinin her anlamda belirlenmesi ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik tasarlanmış olan Türkiye Çocuk Araştırması, güvenlikten sağlığa kadar geniş bir kapsamda hizmete sunulacak.

İlk adımları atılmış olan projenin ilk pilot uygulaması 30 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Derya Yanık, Bakanlık kontrolünde gerçekleşecek olan projenin 2 yıl sürmesi planlanıyor. Sağlık, eğitim, kültür ve güvenlik gibi birçok alanda çocukların ihtiyaçlarının saptanması daha kolay hale gelecek demiştir.

Araştırma kapsamında sürekli saha çalışmalarının yürütülmesine ek olarak veri kayıt deseni ile elde edilen tüm verilerin amacına uygun değerlendirileceğini ifade etti. Araştırmanın ilk etabında çocukların genel ihtiyaçlarına yönelik mevcut durum belirlenirken, ilerleyen süreçte çocukların refah seviyelerinin giderek artacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Çocuk Profiline Uygun Refah Göstergeleri Hazırlanacak

Çocukların temel ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren kurumlar nezdinde düzenli olarak kaydedilen veriler, günü geldiğinde en uygun koşullarda refah göstergesi niteliği kazanacak. Çocuklara daha verimli bir eğitim ve sağlık hizmeti ve güvenlik ihtiyaçları için araştırma çerçevesindeki göstergeleri iyi bir yol gösterici özelliği taşıyacak. Söz konusu kurumların çocuklara yönelik faydalı politikalar izleyebilmesi için etkili olacağı düşünülüyor.
Daha önce bezer projelerin gerçekleştirildiğini belirten Derya Yanık, 2019 yılında 30 ülke tarafından katılım sağlanan OECD Karşılaştırmalı Çocuk Esenliği Araştırması’na dikkat çekti. Araştırma kapsamında çocukların sağlık, eğitim, çevre, güvenlik ve daha pek çok konuda verilerinin kaydedildiğini belirtti.
2013 yılında UNICEF tarafından yapılan araştırmaya ise 28 ülke tarafından katılım sağlanırken, çocukların yaşam tarzları ve davranışlarına ilişkin veriler elde edilmiştir. Ülkemizde de pilot proje özelliği ile sahada çalışmalarını gerçekleştirecek olan akademisyenler, çocukların geleceklerinin daha güvenli ve üst düzey refah seviyesinde olması için gerekli hazırlıklar başlatılacak.
Geleceğin yetişkinleri için günümüzde birçok faydalı hizmete imza atan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçmiş yıllarda benzerleri gerçekleştirilmiş olan araştırma projeleri ile etkili veriler elde etmeyi amaçlıyor. İhtiyaçların doğru belirlenmesi noktasında katkı sağlayacak olan araştırma projesi, sağlık ve eğitim gibi alanlardaki eksiklerin giderilmesinde yol gösterici olacaktır.

Aynı zamanda araştırma kapsamında çocuklara dair hizmet veren tüm bakanlıkların mevcut hizmetleri hakkında detaylı rapor hazırlamaları da istenmişti. Böylece mevcut durumun gözlenmesi ve hangi yaş grubundaki çocukların nelere ihtiyaç duydukları konusunda doğru bir politika izlemek mümkün olacaktır.