AKP iktidarı ile "asgari" maaşın altına kalan emekli maaşlarına ve de asgari zammını bile artık yakalayamaz hale gelen memurlara önce %25 sonra tepki karşısında %30'a yükseltilen zam kararı susmaları için yetmedi.

Bir yandan %25 zammın biranda alınan tepki ile %30'a çekilmesi tartışılırken, tarihi yoksulluk yaşayan Türkiye'de çare olmadığı için; Kamu Konfederasyonları Platformu, memur ve emekli maaşlarına verilen zamma karşı 12 Ocak’ta iş bırakacakma kararı aldı.

Yedi memur sendikası konfederasyonunun bir araya gelerek oluşturduğu Kamu Konfederasyonları Platformu, memur ve emekli maaşlarına verilen zamma karşı 12 Ocak’ta iş bırakacaklarını duyurdu.

Anadolu Konfederasyonu, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu, Yurt Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu ve Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu iş bırakacak konfederasyonlar arasında bulunuyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında 12 Ocak’ta yedi farklı konfederasyon üyeleri ile birlikte iş bırakacaklarını şu dikkat çeken ifadeler ile duyurdu;

8 KONFEDERASYONUN KATILIMIYLA “KAMU KONFEDERASYONLARI PLATFORMU” KURULDU | Bağımsız Büro Sendikası

Sağlıkta Şiddet Olayları Artıyor, Hekimler İş Bırakıyor Sağlıkta Şiddet Olayları Artıyor, Hekimler İş Bırakıyor

"12 Ocak 2023 Perşembe günü tüm Türkiye’de tüm üyelerimizle çalıştığımız alanlarda iş bırakma kararı aldık. 12 Ocak’ta üretimden gelen gücümüzü kullanmayarak tüm Türkiye’de alanlarda olacağız."

“İş bırakma kararımız hükümete uyarı niteliği taşımaktadır. Yine bu konuda seçime giderken bir çalışma yapmaz ise şubat ayında tekrar bir araya gelerek bu sefer daha fazla gün sayısı ile farklı eylem yollarına gideceğiz”

“Yedi konfederasyon olarak bir araya geliş amacımız ayın üçünde açıklanan memur zammı, ayın dördünde yapılan ilave zammı ve içinde bulunduğumuz duruma karşı, yetkili konfederasyon Memur Sen ve Kamu Sen’in varlığı ve yedi konfederasyonunun aldığı ortaklaşa kararı basın yolu ile kamuoyuna paylaşmaktır."

“Bize hakkımızı vermiyorlarsa, sandıkta bunun hesabını sorarız. Yoksulluk sınırının üzerinde yeniden bir maaş düzenlenmesidir talebimiz”

"Kamu çalışanlarının maaş artışları 4688 sayılı kanun gereği toplu görüşme mamasında yetkili üç konfederasyonun ve masada görevli kamu görevlilerin huzurunda artış gerçekleştirilmesi gerekirken; artık bizde kanun kavramının ortadan kalktığı için Memur Sen ve Cumhurbaşkanlığı tarafından her gün belli bir rakam olarak açıklanabiliyor."

"İçerisinde bulunduğumuz dönemde enflasyonun en az yüzde 78 oranında gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısı ile altı aylık zammın yüzde 78 oranında olmasıydı. İlk altı aylık dönemde de 41,69’luk bir zam yapılmıştı ve bu şekilde yüzde 125 oranında yıllık bir enflasyon farkı oluştuğunu göstermektedir."

"TÜİK’in açıkladığı tarihin en düşük enflasyon oranını açıklaması sonucu yüzde 16,48 oranında açıklanmış oldu. Cumhurbaşkanı’nın memuru enflasyona ezdirmeme adı altında kanunu yok sayarak kendi inisiyatifi ile yüzde 25’e çıkardığını yine yandaş konfederasyonun hazırladığı toplantıda kamuoyuna açıklamış oldu."

"Bizlerin iktidar gücü yok, arkamızda siyasi partiler yok bizler bağımsız sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. Bizler bu devletin onurlu kamu çalışanlarıyız, anayasa kurallarına göre devlette katkı sağlamaya çalışan memurlarız. Dolayısıyla ilk olarak kanunların tam olarak uygulanmasını istiyoruz, ikinci talebimiz ise tüm kamu çalışanlarının maaşını yeniden düzenlenmesini istiyoruz."

"Burada şunu belirtmek gerekir ki kamu çalışanları arasında maaş uçurumu artmıştır. Öğretmenle şube müdürü, doktorla başhekim, mühendisle başmühendis arasında kat kat maaş farkı oluşmaktadır. Bu durum yardımcı hizmet sınıfında çalışana da yüzde 30 zam yapılırken aynı oranda üst kademedeki memura zam yapılması maaş farkları arasındaki uçurumu yükseltmiştir.

Dolayısı ile bizler bu sistemle, yüzdelik dilimlerle ücretlerin arttırılmasını istemiyoruz. Yüzdelik dilimlerle ücretlerin arttırılması zaten kabul edilecek bir durum değildir."

"Bizim tek gücümüz alanlara çıkıp içerisinde bulunduğumuz durumu halkımıza anlatmaktır. Elbette zarar gören ve bize kızan vatandaşlarımız olacaktır. Ancak vatandaşlarımız bizleri anlayacaktır."

"Bugün bir kamu kurumuna gittikleri zaman orada çalışan memurların durumunu zaten bileceklerdir. Şimdiden anlayış gösterecekleri için teşekkür ediyoruz."

Mehmet Balık diğer sendika ve konfederasyonlara şöyle çağrıda bulundu;

“Buradan Türkiye’deki Kamu-Sen ve Memur-Sen dışında kalan tüm konfederasyonlara bağımsız sendikalara çağrımızdır, ayın 12’sinde gelin alanlarda birlikte olalım. En başta üçlü masada memur temsilinde oturan KESK var, KESK dahil olmak üzere diğer konfederasyonlar ve sayıları 150’yi bulan irili ufaklı bütün sendikalara çağrımız, gelin birlikte 12 Ocak’ta el ele kol kola birlikte olalım”