Bizimle iletişime geç
Haber.TC

Haber.TC

Fatih Belediyesi 50 memur alım ilanı başvuru şartları ve tarihleri

Her An Haber

23 Temmuz 2020 Perşembe 22:06:36

Fatih Belediyesi 50 memur alım ilanı başvuru şartları ve tarihleri

Fatih Belediyesi personel alımı iş ilanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fatih Belediyesi’nde çalışmak üzere kadrolu memur alımı gerçekleşeceği belirtildi. İşte Fatih Belediyesi 50 memur alım ilanı Fatih Belediyesi personel alım şart ve detayları haberimizde sizler için araştırdık. Fatih Belediyesi’ne ilk defa atanmak üzere 50 memur alımı başvuru şartları ve detayları açıklandı.

Fatih Belediyesi personel alımı iş ilanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fatih Belediyesi’nde çalışmak üzere kadrolu memur alımı gerçekleşeceği belirtildi. İşte Fatih Belediyesi 50 memur alım ilanı Fatih Belediyesi personel alım şart ve detayları haberimizde sizler için araştırdık. Fatih Belediyesi’ne ilk defa atanmak üzere 50 memur alımı başvuru şartları ve detayları açıklandı.

Fatih Belediyesi memur alım ilanı yayınlandı. Fatih Belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere 50 memur alımı gerçekleştirileceği açıklaması İstanbul Fatih Belediyesi’nce yapıldı.

FATİH BELEDİYESİ MEMUR ALIM İLANI AÇIKLAMASI

İstanbul Fatih Belediyesi memur alım ilanı detayları açıklandı. Belediye tarafından yapıla açıklama da “Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” denildi.

FATİH BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan
edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A
maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için;
tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen
en az A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

Devamını Oku
Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı