Elektrik faturalarına yeni bir zammın yolda olduğu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 1 Nisan 2022 tarihinde geçilen taban fiyat uygulamasının sürekli değiştirilmesine yönelik tepkisini ortaya koydu.

Yapılan değişikliklerin yine vatandaşın elektrik faturasına zam olarak yansıyacağını belirten Akın, ulusal tarife bazında zam baskılarının iyice arttığını belirtti.

Elektrikte tavan fiyat tarifesine geçmenin temel amacı elektrik üretim maliyetlerini azaltmak amacıylaydı. Ancak geçilen tarifeye ilk üç ay içerisinde getirilen yüzde 50 oranındaki artış, saatlik tüketimin 2500 liradan 3750 liraya çıkmasına neden oldu demiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 1 Nisan 2022 tarihinde yapılan tarife değişikliği ile tavan fiyat uygulamasına geçilirken, üç aylık süreçte 2 kez fiyatın artırılması zam baskılarını artırıyor dedi.

1 Ocak itibariyle elektriğe gelen yüzde 127’lik zam oranını yumuşatmak amacıyla yapılan KDV indirimi müdahalelerinin etkisiz olduğunu belirten Akın, yılın ikinci yarısından itibaren tekrar yapılan yüzde 15’lik zam ile toplamda yüzde 151 oranında elektrik zammının söz konusu olduğuna değindi.

‘Elektrik Türk Vatandaşı İçin Artık Ulaşılabilir Değil’

Temel tüketim giderlerinden biri olan elektriğin artık ulaşılabilir olmaktan çıkıyor olması birçok siyasi yetkilinin de canını sıkıyor. Hükümet tarafından enerji açığının üzeri örtülmeye çalışılsa da, mevcut durumda Türkiye’nin enerji üretimi konusunda yetersiz bir seviyede kaldığı noktasına değinildi.

Para politikaları konusunda iktidarın yanlış bir yol izlemesi Türk Lirasındaki değer kaybı ile birlikte elektrik üretim maliyetlerinin de çoğalmasına neden olmuştur. Elektrik üretmek için doğalgaz ve ithal kömürde sürekli dışa bağımlı bir halde olmak girdi maliyetlerinin de her geçen gün yükselerek büyük bir açık oluşturmasını kaçınılmaz kılıyor.

Ve O Depremzedeler Gözaltına Alındı! Bakan Bozdağ’ı Protesto Etmişlerdi... Ve O Depremzedeler Gözaltına Alındı! Bakan Bozdağ’ı Protesto Etmişlerdi...

Doğal gaz ve kömür ile elektrik üretimi gerçekleştiren santrallerin Haziran ayı ile birlikte payları yüzde 40 oranında artıyor. Bu artışın yaz aylarında daha da çok artacağı yönündeki öngörüler endişeleri artırıyor.

Tavan Fiyat Tarifesindeki 3 Aylık Değişim Yeni Zamları Beraberinde Getirecek

Hükümetin elektrik üretim maliyetlerini dengede tutmak amacıyla getirdiği tavan fiyat uygulamasının 3 aylık süreçte sürekli değişime uğraması, maliyetlerin yaklaşık yüzde 50 oranında artışına sebep oldu. 3 aylık kısa bir süreçte bile bu denli zamların fiyatlara yansıması, yeni elektrik zamlarının kapıda olduğuna işaret ediyor.

İktidar tarafından elektrik üretim maliyetleri her ne kadar sınırlandırılmak istense de, Türk Lirasının değer kaybetmesi ve dışa bağlı bir ülke olmak gereken kontrolün sağlanamamasına neden oluyor. Hükümetin aldığı bu yanlış karar ise yine vatandaşın bütçesini kısıtlayacak ve yeni zamlarla birlikte Türk vatandaşı elektriği oldukça pahalı kullanmaya devam edecek.

Tavan Fiyatın Artması Elektrik Zammını Kaçınılmaz Kıldı

1 Nisan 2022 tarihinde elektrik üretim maliyetlerini sınırlamak amacıyla uygulamaya konulan elektrikte tavan fiyat tarifesi, konut elektriklerindeki tüketim maliyetlerinin biraz düşmesini sağlamıştı. Ancak Türk Lirasının günden güne değer kaybetmesi 3 aylık dönemde üç kez tarife fiyatının artırılmasına neden oldu. Bu artışla birlikte mevcut zamlarla birlikte yeni zam haberlerinin yolda olma endişesi dar gelirli vatandaşı gelecek kaygısına sürüklüyor.

Temmuz ayına giriş ile birlikte elektrik tavan fiyat tarifesine yapılan yüzde 17’lik bir artış, elektrik faturalarına yansıması kaçınılmaz olacak yeni elektrik zamlarını akıllara getiriyor.

Temmuz Ayında Elektriğe Zam Gelecek mi?

Elektrik tüketiminde tarife değişikliği dönemi olan Temmuz ayı, vatandaşın ve siyasilerin bu dönemde yeni bir zam haberinin olup olmadığı konusunda arayışa girmelerine neden oldu. EPDK'den gelen açıklamaya göre en son Haziran ayında gelen elektrik zammı sonrası Temmuz döneminde yeni bir zammın olmayacağını belirtti.