İnternet ortamında bulunan Emlak ilanlarında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan yeni düzenleme ile sıfırdan bir dönem başladı.

Emlak piyasasında ortaya çıkartılan manipülasyonlara engel olunması ve bilhassa emlak fiyatlarının gerçek değerinin üzerinde gösterilmesiyle ortaya konan düzenleme sonuçlarını göstermeye başladı.

Sahte ilanların önünü kesen bu kararlaştırma ile konut fiyatlarında çok önemli oranlarda bir düşüş yaşanıyor. Kararnamenin yayınlanması ile birlikte kısa bir zaman içerisinde emlak afişlerinde yer alan ilanların pek çoğu ortadan kaldırıldı. Özellikle konut fiyatlarının dengelenmesi beklenen bu kararlaştırmayla emlak piyasalarını baştan çıkararak konut ve benzeri gayrimenkullerin maliyetlerindeki çıtayı yükselten gözü açıklara imkân vermeyecektir.

538 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle sosyal mecralar başta olmak üzere web siteleri üzerinden işlenecek. Taşınır taşınmaz ile hizmetlerin ve malların alınması, satılması veyahut kiralanmasının elde edilmesi gibi kiralama veya satış iş ve işlemleri artık Gelir İdaresi Başkanlığına gidip aylık olarak düzenli bir şekilde teslim edilecektir.

Örnek verecek olursak 5 milyon liraya Web sitesi üzerinden sattığınız bir gayrimenkulü, harçların ve vergi maliyetlerinin çok çıkması nedeniyle fiyatını 2 milyon lira olarak gösterdiniz. 5 milyon liralık gösterilen afişi ilana koyduğumuz web sitesi satışın 2 milyon liradan değil de 5 milyondan olduğunu Gelir İdaresine haber verecek. Aynı şekilde tapu da bu gayrimenkulü 2 milyon lira olarak satışa çıkardığınızı ve bu şekilde tescil edildiğini,  Gelir İdaresine bildirecek.
 
Gelir İdaresi satıcının yaptığı bu manipülasyon farkı kadar alıcı ve satıcıya ‘harç matrah farkı’ koyacak ve vergi zıyaı cezası ile bu fiyatın tahsilini yapacak. Satıcı tarafından ise 5 yıllık süreyi tamamlayıp tamamlanmadığına bakılıp ayriyeten vergi zıyaı cezası ve matrah farkı kesilecek. Aynı zamanda ortada dönen bu satışa yardım eden Emlakçı varsa ve faturasını da henüz kesmediyse bu emlakçıya da gerekli ceza verilecektir.

" Vatandaşımız Artık Sahte İlanlardan Mağdur Olmayacak…"

Emlak piyasasını direkt etkileyen kararlaştırma ile ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, şöyle ifade etti.  Bahsi geçen bu düzenlemenin öncelikle sahte ilanlarla ederi değerleri manipüle eden fırsatçı kişilere imkân verilmeyeceğini ve bu sayede insanların mağduriyetinin azalacağını söyledi.

Kocaeli’de Çayırova Belediyesi’nin kurban pazarı Türkiye'ye örnek oluyor Kocaeli’de Çayırova Belediyesi’nin kurban pazarı Türkiye'ye örnek oluyor

Özkan Aydemir, " Emlak piyasası yaşadığımız son zamanlarda maalesef ki çok ciddi belirsizlikler ve fiyat tutumsuzluğuyla haşır neşir haldeydi. Ortadaki fiyat politikalarında oluşan tutarsızlık ve belirsizlik nedeniyle; öncelikle vatandaşlarımızın sonra da tüm kesimlerin ciddi mağduriyeti göz önündeydi. Fakat yeni çıkan kararlaştırmayla ortaya çıkan sorunların uzun süreli şekilde önünün kesileceğini düşünüyoruz.

Bu işe yetki belgesine sahip ve profesyonel halde faaliyet veren emlak şirketleri çok uzun süredir sektörün gelişimine ve yasa dışı emlakçılıkla büyük bir mücadele halindeydi. Bu mücadelede destek olacak her türden düzenlemelerin sonuna kadar arkasındayız. Yapılan son düzenlemenin de bu manada oldukça önemli olacağını düşünüyoruz." dedi.

Artık Konutlarda Yüksek Fiyat Değil Gerçek Fiyat Geçerli!

Yayımlanan sahte ilanlarla belirlenen gayrimenkullerin gerçek maliyetini yüksek gösteren ve piyasadaki fiyatlamaları manipüle etmeye çalışan kişilere ciddi yaptırımlar uygulanacak. Getirilen bu yeni kararlaştırmayla beraber gayrimenkul danışmanları ortadaki gerçek ilanları girmek ve mülk sahipleri de verilen ilandaki bilgileri tam bir şekilde getirmek mecburiyetinde.

Buna göre;

• Verilen hizmetin sunulduğu internet adresi veya adreslerini
• Gerçek ya da tüzel hizmet veren kişilerin ad ve soyadlarını TCKN/YKN/VKN bilgileriyle iş yerlerine ait adres bilgilerini
• Hizmet verdikleri kişiye dair gerçekleştirilen işlemlere ilişkin her satış işlemi veya tahsilat tutarı ve tarihi ile tahsil ettikleri tutarların aracı hizmet verilen kişilere ödenmesine dair banka bilgileri
• Başkanlık tarafından belirlenecek olan diğer bilgiler, istenmekte.
Böylece artık konut fiyatlarını kimse istediği şekilde artıramayacak dendi.