Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı bazında tüketici güven endeksini açıkladı. Açıklamaya göre tüketici güven endeksi arttı. İşte detaylar…

Tüketici güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bu kapsamda tüketici güven endeksinin arttığı belirtildi. Tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durumunun değerlendirilmesi açsından tüketici güven endeksi önem arz ediyor. Öte taraftan tüketici güven endeksi gelecek dönem beklentileri ile gelecek dönemki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesini de hedeflenmektedir. Bu açıdan mali olarak tüketici güven endeksi oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu Açıkladı!

Tüketicilerin ülke ekonomi ile alakalı değerlendirmelerini ve eğilimlerini ölçmek açısından tüketici güven endeksi önem arz ediyor. Bu açıdan baktığımız zaman ülkelerin ekonomideki gelişmeleri yakından takip etmesi açısından önemli bir adımdır. Öte taraftan endeks ekonomideki büyümeyi tahmin etmek açısından da değerler ürettiği belirtilebilir. 

Tüketici güven endeksi iki kurum tarafından üretilmektedir. Bunlara baktığımız zaman ilki TÜİK ikincisi ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca şunu da vurgulamak gerekirse tüketici güven endeksi AB’ nin belirlediği şartlar üzerine hazırlanır, yaş ve cinsiyete göre de ağırlıklandırılır. Tüketici güven endeksi tüketicinin yatkınlıklarını ekonomi ile ilgili görüşlerini belirlemek için bağımsız olarak hazırlanan ankete verilen negatif ve pozitif cevaplara göre yüzdelendirilerek hesaplanır. 

Hesaplama yöntemine baktığımız zaman pozitif cevap veren kişilerin yüzdesinden negatif cevap verenlerin yüzdesi çıkartılarak bu farka 100 eklenir ve ardından yayılma endeksinin aritmetik ortalaması alınır. Bu şekilde tüketici güven endeksi tam olarak hesaplanır. Ayrıca tüketici güven endeksi ekonomik ve siyasi gelişmelerden, finansal piyasalarda da etkilenir. Bu doğrultuda tüketici güven endeksi genel ekonomi ve tasarruf ve harcama eğilimi ve kişisel mali durum üzerinden ölçüldüğü de belirtildi. 

Tüketici Güven Endeksi Arttı!

Güneş Fırtınaları Ve Dünyaya Etkisi Güneş Fırtınaları Ve Dünyaya Etkisi

TÜİK’ in açıkladığı tüketici güven endeksinin en çok merak edilen bir yönü de nasıl yorumlandığıdır. Bu kapsamda tüketici güven endeksi 0- 200 arasında ölçülür. Dolayısı ile 100 birimin üzerindeki değerler tüketicinin ülke ekonomisindeki gidişatın olumlu olacağını ve ekonominin büyümesini beklediğini ifade eder. Ancak 100 birimin altındaki gibi bir durumda tüketicinin ekonomide beklentinin olumsuz olduğunu ve bu doğrultuda ekonomide kötüleşme ya da küçülme beklendiğini gösterir diyebiliriz. 

Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile tüketici eğilim anketi verileri açıklandı. Bu kapsamda eylül ayı ağustos ayına göre %0,3 oranında arttı. Ağustos 2022 tarihinde 72,2 olan tüketici güven endeksi eylül ayında 72,4 olarak açıklandı. Öte taraftan hanenin maddi durum endeksi ağustos ayında 53,8 iken eylül de %1,5 gibi bir oran ile düştü ve 53’ e gerilenmiş olarak açıklandı. Bu kapsamda gelecek 12 ay için hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta 72,2 de iken eylül ayında %1,1 oranında düşerek 71,4’ e düştüğü belirtildi. Yine gelecek 12 ay için dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşünce endeksi ağustos ayında 89,9 iken eylül ayında %1,3 artış ile 91’ e çıktı. Aynı zamanda ağustos ayında72,8 iken gelecek 12 ay için genel ekonomik durum beklenti endeksi %1,6 artış ile bu ay 74 olarak yapıldı. 

Tüketici güven endeksi ekonomik büyüme ve iç talebe ilişkin olarak önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Öte taraftan TÜİK tarafından her ay açıklanan tüketici güven endeksi haricinde Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ve Conference Board Tüketici Güven Endeksi gibi küresel piyasalarda her ay yayınlanan ve en çok takip edilen endeksler arasında yer alıyor.